37.நீ தோனே ஆகேனா சங்கீதம்- பிலஹரி

ருத்ரவீணா (உன்னால் முடியும் தம்பியின் தெலுங்கு
பதிப்பு)

மானவ சேவை துரோகமா என்று தமிழில் வரும்
பாடலைப் போன்ற பாடல் இது.


1 இசை மழையில் நனைந்தவர்கள்:

Sadish said...

"நீ ஒன்று தானா என் சங்கீதம்" - அப்படின்னு ஒரு பாடலும் படத்திற்காக எழுதப்பட்டது. படத்தில் வரவில்லை.
என்னுடைய அண்ணன் அதை இந்த YouTube இல் ஏற்றியிருக்கிறார்
http://www.youtube.com/watch?v=ArNwR3kyG_4