அபுரூபமைனதம்மா ஆடஜென்மா....

பவித்ரபந்தம்- இந்தத் திரைப்படத்தில் யேசுதாஸ் அவர்கள்
பாடியிருக்கும் இந்தப்பாடல் மிக அருமையானது.
மனைவி தாயாக, சேவகியாக எப்படி
கணவனின் வாழ்வோடு இணைந்து இருக்கிறாள்
என்பதை சொல்லும் பாடல் இது.


இந்தப் பாடலுக்கு ஆந்திர அரசின் சிறந்த
விருதான நந்தி விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் தமிழ் பதிப்புதான் ப்ரியமானவளே.

Karyeshu dasi, Karneshu mantri,
Roopeshu Lakshmi, kshameshu dharitri,
Bhojeshu matha, Shayaneshu rambaGet this widget | Track details | eSnips Social DNA

1 இசை மழையில் நனைந்தவர்கள்:

புதுகைத் தென்றல் said...

இந்தப் பாட்டின் தமிழ் வடிவமும் போட்டாச்சு.