39.பத்மஸ்ரீ. கே.ஜே.யேசுதாஸ் அவர்களைப் பற்றிய பாடல்

யேசுதாஸின் ரசிகர்கள் பலர். அவருடைய குரலுக்கு
நெக்குருகிப் போகின்றோம். அவரது ரசிகர்
ஒருவர் மலையாளத்தில் யேசுதாஸைப் புகழ்ந்து
பாடியிருக்கிறார்.

இசைக்கு மொழி கிடையாது. மதம் கிடையாது.
அதற்கு யேசுதாஸ் அவர்கள் நிதர்சன உண்மை.
0 இசை மழையில் நனைந்தவர்கள்: