20.கோயி காதா மேன் சோ ஜாதா...

கோயி காதா மேன் சோ ஜாதா... ஆஹா. யாராவது பாடினால்
நான் தூங்குவேன் என்று பொருள்.

பாடுவது யேசுதாஸின் குரலாக இருந்தால்,
தலைவருடும் கைகள் கூடத்தேவையிராது.
தனது குரலிலேயே இனிமையை வைத்திருக்கிறாரே!
இதோ மனதை அமைதி படுத்தும் அந்தப் பாடல்:
Koi Gaata Main So ...


கோயி காதா மேன் சோ ஜாதா
கோயி காதா மேன் சோ ஜாதா
கோயி காதா ......


சன்ஸ்க்ருதி கே விசிதிரித் சாகர் பர்
சப்னோகி நொளகா கே அந்தர்
சுக் துக் கி லஹரோன் பர் உட் கிர்
பஹதா ஜாதா மெயின் சோ ஜாதா.

(கோயி காதா மேன் சோ ஜாதா)


ஆன்கோ மேன் பர்கர் பியார் அமர்
ஆஷிஷ் ஹதேலி மே பர் கர்
கோயி மேரா சிர் கோதி மே ரக்
சஹலாதா மேன் சோ ஜாதா.

(கோயி காதா மேன் சோ ஜாதா)


மேரே ஜீவன் கா காராஜல்
மேரே ஜீவன் கா ஹாலாஹல்- மேரே
மேரே ஜீவன் கா காராஜல்
மேரே ஜீவன் கா ஹாலாஹல்

கோயி அப்னே ஸ்வர் மேன் மதுமை கர்
பர்ஸாதா மேன் சோ ஜாதா.

(கோயி காதா மேன் சோ ஜாதா)

(கோயி காதா மேன் சோ ஜாதா)

மை சோ ஜாதா
மை சோ ஜாதா
கோயி காதா மேன் சோ ஜாதா)
மை சோ ஜாதா


koi gaata main so jaata - 2

sansriti ke vistrit saagar par
sapanon ki nauka ke andar
sukh dukh ki laharon par ut gir
bahata jaata, main so jaata

aankho mein barkar pyaar amar
aashish hatheli mein bhar kar
koi mera sar godhi mein rakh
sahalaata, main so jaatamere jivan ka kaaraajal
mere jivan ka haalaahal
koi apane svar mein madumay kar
barsatha main so jaata


koi gaata main so jaata


படம்: ஆலாப் (1977)
வரிகள்: ஹரிவன்சராய் பச்சன்.
இசை: ஜெயதேவ்.
பாடியவர்: கே.ஜே.யேசுதாஸ்

0 இசை மழையில் நனைந்தவர்கள்: